اطلاعیه 4 - لیست مجلات پشتیبان همایش جهت چاپ مقالات
1399/07/29

مجلات دارای ایندکس های معتبر isi,scopus می باشند.

 

در حال بروز رسانی ...

1- Journal of critical reviews-  SCOPUS

2- international journal of psychosocial rehabilitation- SCOPUS

3- International Journal Of Advanced Science And Technology- SCOPUS

4-International Journal of Control and Automation-SCOPUS